Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này chi phối hành vi mà Saigonphoto.net thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ những thông tin thu thập được từ những người sử dụng của trang web Saigonphoto.net (gọi tắt là trang web). Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web và tất cả những sản phẩm, những dịch vụ cung cấp bởi Saigonphto.net.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người sử dụng bằng nhiều cách, khi người sử dụng ghé thăm trang web của chúng tôi, đăng ký làm thành viên trên trang web của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin, những hoạt động khác, dịch vụ khác, tính năng khác hay tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên web site của chúng tôi.

Người sử dụng có thể được hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà. Tuy nhiên, người sử dụng có thể ghé thăm trang web của chúng tôi mà không nhất thiết phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi những thông tin đó tới chúng tôi. Người sử dụng luôn luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, trừ phi điều đó có thể ngăn cản họ tham gia một số hoạt động liên quan cụ thể đến trang web.

Thông tin nhận dạng phi-cá-nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi-cá-nhân về người sử dụng khi họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi-cá-nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, kiểu máy tính và thông tin kỹ thuật về người sử dụng khi kết nối đến trang web như là hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ internet và những thông tin tương tự khác.

Cookies của trình duyệt web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookies" để nâng cao trải nghiệm của người sử dụng. Trình duyệt web của người sử dụng lưu những cookies lại trên đĩa cứng cho mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin của họ. Người sử dụng có thể lựa chọn thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookies, hoặc để cảnh báo bạn khi cookies được gửi đi. Nếu làm như vậy, bạn cần lưu ý rằng có thể một số phần của trang web sẽ hoạt động không đúng đắn.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được như thế nào?

Saigonphoto có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng cho những mục đích sau đây:

- Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu được bạn hay một nhóm người dùng nào đó sử dụng dịch vụ và tài nguyên cung cấp bởi trang web của chúng tôi như thế nào.

- Để gửi thư điện tử định kỳ

Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ thư điện tử để trả lời những thắc mắc, câu hỏi và những yêu cầu khác của người sử dụng. Nếu người sử dụng quyết định đăng ký vào danh sách gửi thư điện tử của chúng tôi, họ sẽ nhận được thư điện tử bao gồm tin tức về trang web, những cập nhật, những sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan .v.v. Bất kỳ lúc nào, nếu người sử dụng muốn hủy đăng ký nhận thư điện tử trong tương lai, hãy xem những chỉ dẫn chi tiết chúng tôi kèm ở dưới cuối của mỗi email hoặc người sử dụng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị như thế nào?

Chúng tôi áp dụng những kinh nghiệm thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp để bảo vệ trước những thâm nhập bất hợp pháp có thể làm thay đổi, tiết lộ hoặc hủy thông tin cá nhân, tên truy cập, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu của quý vị lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi không bán, kinh doanh, hoặc cho thuê thông tin nhận diện cá nhân của người sử dụng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp chung chung, nhưng không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân nào đối với khách và người sử dụng cho đối tác kinh doanh của chúng tôi, công ty thành viên và những công ty quảng cáo cho mục đích đã nói bên trên.

Thay đổi cho chính sách bảo mật này

Saigonphoto có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật tại phần dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng vô trang này thường xuyên để xem có sự thay đổi nào hay không và để biết về những cách mà chúng tôi làm để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được.

Quý vị hiểu và đồng ý rằng đây là trách nhiệm của quý vị để xem lại chính sách bảo mật một cách thường xuyên và để biết về những sự thay đổi của nó.

Sự chấp thuận của quý vị về những điều khoản này

Khi sử dụng trang web này, có nghĩa là quý vị đồng ý với chính sách này và những điều khoản dịch vụ. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web của quý vị sau khi đăng những thay đổi của chính sách này đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận những sự thay đổi đó.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, sự tiện dụng của trang web, các giao dịch của quý vị với trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Chính sách Bảo mật được tạo bởi: admin - Cập nhật ngày 01/02/2013